Rebedta Altem
July 26, 2017
Apex Domus 2
July 26, 2017
Show all

Apex Domus 1

3,500.00 ฿

Description

ที่นอนลมเอเพ็กซ์ รุ่น โดมุส 1  (Apex Domus 1)

ประกอบด้วย

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ขนาด 2.5 นิ้ว 1 ผืน กว้าง 90 ซม. ยาว 196 ซม. สูง 4 ซม.
ปั๊มลม 1 เครื่อง กำลังไฟ 230 โวลต์/50 Hz

ข้อบ่งใช้และประโยชน์

 1. ช่วยลดแรงกดทับ และกระจายแรงกดทับไปทั่วร่างกาย
 2. ลดแรงเสียดสีระหว่างที่นอน และผิวของผู้ป่วย อันจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ และผุ้ป่วยที่เกิดแผลกดทับแล้ว
 3. รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุด 100 กิโลกรัม

คำเตือน

 1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
 2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผิวไหม้,ไฟช็อต,ไฟไหม้ หรือบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติดังนี้
  2.1 ไม่ควรเสียบปลั๊กค้างไว้
  2.2 ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะใช้งาน หรืออยู่ใกล้เด็ก หรือเครื่องใช้งานไม่ได้
  2.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามอธิบายในคู่มือ ห้ามใช้ส่วนควบอื่นที่ไม่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต
  2.4 ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ถ้าสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หรือเครื่องตกน้ำ ควรนำผลิตภัณฑ์ที่เสียหายนี้ส่งไปตรวจสอบ หรือซ่อมที่ศูนย์บริการ
  2.5 เก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีความร้อน
  2.6 ห้ามปิดกั้นช่องปล่อยลม หรือวางปั๊มในบริเวณพื้นนุ่ม เช่น ที่นอน หรือเบาะ หรือวางในที่ช่องลมอาจถูกปิดกั้น
  2.7 ห้ามสอดหรือใส่สิ่งใดๆ ลงในช่องปล่อยลม หรือท่อลม
  2.8 ควรต่อผลิตภัณฑ์นี้ เข้ากับสายดินที่เหมาะสม
 3. อาจทำให้เกิดอาการช็อค / หมดสติจากการทำงานผิดปกติของเครื่อง หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า
 4. ใช้แทนการออกกำลังกายไม่ได้
 5. ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันที ถ้าเกิดอาการเจ็บหรือความผิดปกติในระหว่างการใช้งาน

ข้อควรระวัง

 1. ไม่ควรใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 2. บริเวณที่มีความผิดปกติของผิวหนัง เช่น ผื่นแดง มีอาการอักเสบ หรือติดเชื้อ เป็นต้น
 3. บริเวณที่เป็นปุ่มกระดูก
 4. ภาวะกระดูกพรุน
 5. บริเวณด้านลำคอ

ข้อห้ามใช้

 1. ผู้ป่วยที่มีการดึงกระดูก (Cervical หรือ Skeletal Traction)
 2. ผู้ป่วยที่บาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลัง (Unstable Spinal Cord Injuries)
 3. บริเวณที่มีบาดแผลเจ็บหรือแผลเปิด
 4. ห้ามใช้ผบิตภัณฑ์ขณะอาบน้ำ

วิธีใช้และวิธีการเก็บรักษา

ตามเอกสารใบกำกับเครื่องมือแพทย์
คลิปจาก Youtube โดย Ortopedia Mimas

Additional information
Weight 3960 g
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Apex Domus 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*