Mega We Care Flexigen Hydrolysate Collagen : 15 Sachets
November 29, 2015
Mega We Care Glow Enhanz : 3 x 10 Softgel Capsules [ 2 Free 1 ]
November 29, 2015
Show all

Mega We Care Flexsa 500 : 30 Capsules

280.00 ฿

Description

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega We Care Flexsa 500

โรคข้อเสื่อม แก้ไขต้นเหตุได้ด้วยกลูโคซามีน ซัลเฟต

โรคข้อเสื่อม

เป็นความผิดปกติของข้อที่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนและพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ   พบบ่อยในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมากเช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง เป็นต้น

สาเหตุของโรค  
เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อ (cartilage) ลดลง ซึ่งตามปกติกระดูกอ่อนผิวข้อจะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวดูดซับแรงกดภายในข้อและป้องกันมิให้กระดูกที่อยู่ภายใต้กระดูกอ่อนกระแทกกับกระดูกอีกฝั่ง หากกระดูกอ่อนผิวข้อเหล่านี้ลดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม น้ำหนักหรือแรงกดที่กระทำกับข้อ จะส่งผลให้กระดูกใต้กระดูกอ่อนผิวข้อสัมผัสกัน กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อถูกยืด เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดตามมา

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อม ได้แก่
1. อายุ อายุมากมีโอกาสพบโรคข้อเสื่อมมากขึ้น เนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อน้อยลง
2. น้ำหนักตัวมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในข้อที่รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
3. กิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปเช่น การนั่งคุกเข่า หรือนั่งพับเพียบ
4. ปัจจัยทางพันธุกรรม โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติข้อและกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอ

อาการทางคลินิกของโรคข้อเสื่อม

1. อาการปวด มีลักษณะปวดตื้อ ๆ ทั่ว ๆ ไปบริเวณข้อ ไม่สามารถระบุตำ แหน่งชัดเจนได้และมักปวดเรื้อรัง อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน หรือลงนํ้าหนักลงบนข้อนั้น ๆ และจะทุเลาลงเมื่อพักการใช้งาน เมื่อการดำ เนินโรครุนแรงขึ้นอาจทำ ให้มีอาการปวดตลอดเวลา หรือปวดในช่วงเวลากลางคืนร่วมด้วย

2. ข้อฝืด พบได้บ่อย จะมีการฝืดของข้อในช่วงเช้าและหลังจากพักข้อนาน ๆ

3. ข้อบวมและผิดรูป อาจพบข้อขาโก่ง  ข้อที่บวมเป็นการบวมจากกระดูกงอกโปนบริเวณข้อ

4. สูญเสียการเคลื่อนไหวและการทำงาน ผู้ป่วยมีอาการเดินไม่สะดวกหรือหยิบจับสิ่งของได้ไม่ถนัด

5. มีเสียงดังกรอบแกรบในข้อขณะเคลื่อนไหว โดยเฉพาะที่ข้อเข่า

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม

 1. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2. หลีกเลี่ยงท่าทางที่ต้องใช้ข้อที่เสื่อมมาก เช่น การนั้งยองๆ นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ

3. หมั่นบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อที่เสื่อมอยู่เสมอ4. ใช้ไม้เท้าช่วยเมื่อต้องเดินทางไกล

แนวทางการรักษาโรคข้อเสื่อม

 1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยแพทย์ กรณีเป็นรุนแรง

2. การทำกายภาพบำบัด ได้แก่ การบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อให้แข็งแรง

3. การใช้ยา  ได้แก่

3.1 ยาที่ช่วยบรรเทาอาการปวด ได้แก่ ยาแก้ปวด   ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์  ซึ่งเป็นยาที่ใช้เฉพาะเวลามีอาการ เนื่องจากมีผลข้างเคียงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลในทางเดินอาหาร

3.2 ยาที่ช่วยเสริมสร้างและยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อ  ได้แก่ ยากลูโคซามีน ซัลเฟต ซึ่งเป็นยาที่แก้ไขต้นเหตุของโรคข้อเสื่อม

กลูโคซามีน ซัลเฟต แก้ไขต้นเหตุของโรคข้อเสื่อม
กลูโคซามีน เป็นสารที่พบในร่างกาย เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการสังเคราะห์มวลกระดูกอ่อนที่เรียกว่าไกลโคซามิโนไกลแคน (glycoaminoglycan) แต่เมื่ออายุมากขึ้น จะมีการสร้างกลูโคซามีนน้อยลง และถูกทำลายด้วยเอนไซม์ เช่น collagenase มากขึ้น ทำให้เกิดการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ปัจจุบันกลูโคซามีน ซัลเฟตเป็นที่นิยมใช้ในผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม เนื่องจากการวิจัยทางการแพทย์ พบว่า กลูโคซามีน ซัลเฟต ช่วยแก้ไขต้นเหตุของโรคข้อเสื่อมโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ
1. เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของกระดูกอ่อนผิวข้อ
2. กระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ
3. ยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อ ได้แก่  collagenase

กลูโคซามีน ซัลเฟต กับการบรรเทาอาการปวด 
เมื่อรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จะช่วยลดอาการปวดได้เทียบเท่ากับยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์  เช่น ไอบูโพรเฟน (ibuprofen) และไพร็อกซิแคม (piroxicam) แต่มีผลข้างเคียงต่อการระคายเคืองและการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหาร น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในช่วง 2 สัปดาห์แรก  ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องรับประทานยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์  ควบคู่ไปก่อนเท่าที่จะเป็น

สรรพคุณ
รักษาโรคข้อเสื่อม

วิธีรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง พร้อมอาหาร ต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 เดือน

บรรจุ 30 แคปซูล

Additional information
Weight 139 g
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mega We Care Flexsa 500 : 30 Capsules”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*